Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Eerste blog van de lijsttrekker van Gemeentebelangen

Beste inwoners,

De verkiezingscampagne is begonnen… Op 16 maart 2022 gaan we (hopelijk) met z’n allen weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentebelangen Westerwolde vindt het belangrijk dat onze inwoners weten waar wij voor staan in deze gemeente.

 

De afgelopen vier jaar mocht ik wethouder zijn namens Gemeentebelangen Westerwolde.  Zoals u wellicht als heeft gelezen wil ik nog wel een periode wethouder in deze mooie gemeente zijn. Er is namelijk nog veel te doen.

Mijn blog schrijf ik deze keer niet als wethouder maar als lijststrekker van onze partij.  Eén van onze speerpunten is het behoud van voorzieningen in dorpen en kernen. De ervaring leert dat voorzieningen die verdwijnen helaas nooit meer terugkomen. Onze dorps- en buurthuizen zijn het hart van de samenleving in Westerwolde. Daarom moeten we daar met z’n allen zuinig op zijn en hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om deze te behouden. Met het verdwijnen van deze voorzieningen zouden we immers veel verenigingen diep raken en de saamhorigheid in de samenleving een slag toebrengen.

Tot die voorzieningen behoren natuurlijk ook onze zwembaden die we allemaal willen behouden! Het zwembad Parc Emslandermeer is door de gemeente aangekocht en daarmee is een belangrijke voorziening voor Westerwolde en omgeving behouden gebleven. De oppositie had kennelijk liever gezien dat deze voorziening was gesloopt omdat ze het veel te duur vonden. Maar financieel gezien is dit zwembad goedkoper dan de zwembaden Ter Apel en Sellingen. Dat komt omdat de eigenaren van de huizen op het Parc Emslandermeer financieel blijven bijdragen aan het bad. Sterker nog, de gemeente en de eigenaren betalen ieder de helft van de kosten. Het bad is het hele jaar geopend. Als het aan Gemeentebelangen ligt zal er, ook in zeker in de toekomst, geen enkel zwembad worden gesloten. Sluiting is onbespreekbaar omdat de zwembaden belangrijk zijn voor onze inwoners, maar ook zeker voor recreatie en toerisme alsmede de ondernemers in de directe omgeving.

Ik ontkom er niet aan. Veiligheid is een heel belangrijk onderwerp in de gemeente voor alle inwoners. Dat brengt ons helaas al snel bij de overlast van de veiligelanders en de hoge instroom van asielzoekers waardoor er in Ter Apel geen plaats genoeg was. Gemeentebelangen Westerwolde heeft zich altijd heel sterk gemaakt voor een 24 uur politiebureau in Ter Apel. Hiervoor heeft onze fractie in 2016 al een motie ingediend en is dat bureau is er gekomen. Een beetje jammer dat kortgeleden het enige lid van een rechtse landelijke partij, waarvan ik naam niet zal noemen, een motie indient in de Tweede Kamer voor een volwaardig politiebureau. Daarmee laat deze partij zien geen enkele betrokkenheid bij onze gemeente te hebben en totaal niet te weten wat hier echt speelt. Immers, dan had men geweten dat Ter Apel al enige jaren een politiebureau heeft! Los daarvan is het asielprobleem niet alleen een lokaal probleem, maar een landelijk en eigenlijk een wereldwijd probleem. Waar was deze partij in al die jaren dat onze inwoners overlast hadden van de veiligelanders? Ik ben benieuwd hoe men dan nu dat probleem gaat oplossen. En waar waren de regeringspartijen toen onze burgemeester om tien uur ’s avonds bij het COA-complex om hulp vroeg bij de massale toestroom van vluchtelingen naar Westerwolde?  Ik heb ze die avond niet gezien en erger nog, niet eens gehoord.

In dat licht; het COA is een zeer belangrijke werkgever in onze gemeente. Als het COA zou verdwijnen betekent dat verlies van 1100 banen in onze regio en gemeente. De gevolgen voor deze mensen zullen rampzalig zijn. Het sluiten van het COA kan overigens op dit moment helemaal niet gerealiseerd worden omdat het contract nog tot 2030 loopt. Kortom; deze rechtse partij roept zaken die men helemaal niet waar kan maken.

Het worden spannende verkiezingen in Westerwolde, dat is wel duidelijk. Volgende week maar een paar andere speerpunten uit ons verkiezingsprogramma bespreken…

Tot dan…

een vriendelijke groet,

Giny Luth

Lijsttrekker Gemeentebelangen Westerwolde

Bron: https://www.gemeentebelangenwesterwolde.nl/blog-30-januari-2022/

Wat vind jij er van?
Deel dit artikel: