Gemeente Belangen Westerwolde: de glasbakken komen terug!

glasbak

Bericht van Gemeente Belangen Westerwolde op Facebook:

De glasbakken komen terug!

Onlangs heeft het college van B&W, mede op aandringen van de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde, besloten om de dit voorjaar doorgevoerde bezuiniging op glasbakken terug te draaien. De eerder verwijderde glasbakken binnen onze gemeente worden binnen kort alle terug geplaatst.
Bij zowel de gemeente Westerwolde als ook bij de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde kwamen vele vragen en reacties binnen over het gemis van de glasbak in de buurt. Als fractie hebben we dit signaal dan ook stevige doorgegeven naar het college van B&W en sterk aangedrongen op terugplaatsing.
Een glasbak is een van de voorzieningen in een buurt. Behoud van voorzieningen is altijd een van onze speerpunten geweest en hiervoor zullen we ons dan ook blijven inzetten.
Glas is een van de afvalstromen binnen het grondstoffenplan die nog wel gescheiden moet worden in geleverd. Om onze inwoners niet te veel te ontmoedigen moeten we ervoor zorgen dat ook de kleine inleverpunten zoveel mogelijk behouden blijven. Zodat mensen niet onnodig met hun afval hoeven reizen.
We zijn dan ook blij dat het college in deze gedachte is meegegaan en heeft besloten om de glasbakken terug te plaatsen.

(foto GBW)
Fractie Gemeentebelangen Westerwolde

Wat vind jij er van?
Deel dit artikel: