De gescheiden locatie voor veiligelanders in Ter Apel is effectief

De gescheiden locaties voor veiligelanders in Ter Apel en Budel werpen hun vruchten af. Sinds de ingebruikname zijn al tientallen veiligelanders daaruit vertrokken.
Dat zegt Henk Wolthof. Hij en Cor de Lange zijn de door het rijk aangestelde ketenmariniers en hebben de taak de door veiligelanders veroorzaakte overlast in Ter Apel terug te dringen. Die doet zich onder meer voor in de vorm van winkeldiefstallen.

De gescheiden locatie, die zich in het asielcentrum van Ter Apel bevindt, is een van de maatregelen in de strijd tegen de overlast. Er heerst een sober regime en er is sprake van extra toezicht. Hij werd in september in gebruik genomen.

Lees het hele artikel op de Ter Apeler Courant…

Deel dit artikel:

Wat vind jij er van?